Duurzame inzetbaarheid te soft? Maak het ’hard’ met deze tool

Tools gericht op duurzame inzetbaarheid schieten als paddenstoelen uit de grond momenteel. En aan mij de eer deze te vinden, de krenten uit de pap te selecteren en die te testen. Afgelopen november kwam er weer zo’n krentje voorbij: de KOBA-DI tool ontwikkeld door Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI) in samenwerking met TNO en partners.

Waarom handige tool?
Vanuit ervaring weet ik dat veel organisaties -en met name HR- worstelen met het op de agenda krijgen van de nut & noodzaak van duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid heeft vaak een  soft imago en daarvoor komt een organisatie niet in beweging. Succesfactor nummer twee bij verandering is niet voor niets ‘belang’ of in andere modellen ‘urgentie’. Je mensen duurzaam inzetbaar krijgen staat nooit op nummer één op de dagelijkse to-do lijstjes, er stroomt immers geen bloed uit. Toch weet iedereen dat dit wel degelijk van belang is. Niet alleen voor de langere termijn, slim investeren in duurzame inzetbaarheid levert al vanaf het begin rendement op. Zaak is om dat te laten zien en dat doet deze tool. Door juiste inzet van deze tool creëer je dus urgentie of belang bij de stakeholders!

Hoe werkt het dan?
TNO beschikt over ongelooflijk veel data met betrekking tot werk en deze data is gebruikt om de meest voorkomende investeringen/acties gericht op het verbeteren van duurzame inzetbaarheid door te rekenen. Eigenlijk is het gewoon een spreadsheet met veel onderliggende data en formules in de cloud, waarbij je kunt uitrekenen wat bepaalde verbeteringen opleveren in euro’s per jaar. En omdat je je eigen loonsom als uitgangspunt neemt, zijn de bedragen realistisch voor jouw organisatie. Helemaal handig vind ik dat er een benchmark (op sectorniveau) in zit. Hierdoor zie je direct waar je beter of slechter op scoort t.o.v. bijvoorbeeld je concurrenten.

Tool in ontwikkeling
De tool is nieuw en nog volop in ontwikkeling. Zo liep ik er tegenaan dat niet alle interventies die je kunt doen om inzetbaarheid duurzaam te verbeteren er al in zitten. Maar de belangrijkste wel en het brengt je ook op ideeën waar je anders misschien niet aan gedacht zou hebben. Neem nu mantelzorgers of medewerkers met financiële problemen. Deze groepen nemen toe en hebben een (over het algemeen) negatief effect op de inzetbaarheid. Deze tool maakt dat inzichtelijk.

Een voorbeeld
Om een beetje te begrijpen hoe de tool werkt een eenvoudig voorbeeld. Eén vraag is bijvoorbeeld hoeveel % van de medewerkers aansluit wat betreft benodigde kennis. Dit percentage is meestal niet uit HR-systemen op te halen en is een schatting of moet je onderzoeken (door deze schatting gezamenlijk te maken krijg je gelijk al interessante inzichten). De tool rekent door tot welke verspilling in euro’s dat percentage leidt. Ook zie je hoe je scoort t.o.v. de benchmark. Stel dat je besluit om dit te verbeteren dan rekent de tool op twee manieren het rendement uit: bij de ene manier is het resultaat het uitgangspunt (beoogde verspillingsreductie) en bij de andere manier is dat de interventie (potentiële verspillingsreductie). In de praktijk heb ik gezien dat die bedragen steeds dicht bij elkaar uitkomen en dat zegt iets over de betrouwbaarheid. Het blijft natuurlijk altijd een subjectieve berekening, maar wel de meest geavanceerde ‘educated guess’ naar mijn inzien.

Praktisch
Deze tool is op verschillende manieren in te zetten. De drie manieren die ik toepas:

  1. Als basis om een businesscase te maken. Stel, als HR of OR wil je meer met duurzame inzetbaarheid, maar je krijgt de directie of het management niet mee. Met een businesscase beargumenteer je het ook nog eens financieel en heel concreet.
  2. Als dialooginstrument. Hoewel de tool er niet per definitie voor is bedoeld heb ik gemerkt dat deze ook uitermate geschikt is om een dialoog op gang te krijgen. Door heel simpel de tool op de beamer gezamenlijk in te vullen kom je snel tot de kern, komen verschillen in inzichten boven water, wordt je direct geconfronteerd met de benchmark en krijg je inzicht wat het rendement is van verschillende oplossingsrichtingen. Snel en effectief!
  3. Voor projectmanagement. Voor effectieve projecten gericht op duurzame inzetbaarheid wil je de voortgang en het eindresultaat meten. Met deze tool kan dat.

Zelf heb ik de training gevolgd bij NPDI om organisaties te begeleiden met deze tool. Maar je kunt het ook zonder externe begeleiding doen. Bekijk het filmpje op youtube (https://www.youtube.com/watch?v=z05ell6Xmxs ) voor meer informatie of contact mij!

Actie ‘Extra impuls HR jaarplan’
Veel organisaties starten na de zomer met het maken van een HR jaarplan voor 2018. Wil jouw organisatie ook de volgende stap maken op HR-gebied? En ben je nog op zoek naar relevante en vernieuwende input voor je planvorming? Ik bied een sessie met deze KOBA-DI tool aan, inclusief voorbereidend gesprek en duidelijke adviesrapportage achteraf voor een tijdelijke prijs van 500,-. Daarmee til jij HR en jouw organisatie in 2018 naar een hoger niveau!

Wil je meer weten? Of een keer sparren (vrijblijvend) over je eigen organisatie? Neem contact met me op: carolien@toekomstwerkers.nl of 06-22931077.

Reageer