De nummer 1 HR-innovatie-killer (en 3 tips wat je er aan kunt doen)

Theorie U HR organisatieontwikkeling

Ik spreek met veel soorten organisaties: groot/klein, non-profit/profit, snel/log etc. Gesprekken die ik voer gaan meestal over de grotere (lange termijn) uitdagingen op HR-gebied. Uitdagingen als vergrijzing, toenemende werkdruk, de veranderingen in werk of talent aantrekken & vasthouden. Gelukkig blijft het niet alleen maar bij praten en ben ik bij meerdere organisaties nauw betrokken om concreet werk te maken van de belangrijkste uitdagingen. Soms in een kleine rol (een sessie begeleiden, advies) en soms als projectmanager of als ‘aanjager’ van verandering. Maar helaas lukt het niet overal om aan de slag te gaan. De zomervakantie was een uitstekende tijd om met wat meer afstand te kijken naar deze ‘afwijzingen’ en ze te analyseren. En ik kwam tot de ontdekking dat de meest voorkomende reden was dat ‘het nu onvoldoende prioriteit had’. Ik heb daar over nagedacht en dat heeft geleid tot dit artikel. Innovatie, of in het geval van HR vaak ‘sociale innovatie’ heeft in de waan van de dag, de korte termijn doelstellingen, de operationele vragen/problemen namelijk bijna nooit prioriteit. Er stroomt immers geen direct bloed uit… En dat is juist waar excellente organisaties en HR-tams zich in onderscheiden: zij maken het prioriteit.

Toegevoegde waarde HR verhogen
Het lijkt natuurlijk simpel, maar ik weet vanaf de andere kant (manager zijn in een commercieel bedrijf) hoe lastig het is om tijd en middelen vrij te maken voor lang-termijn projecten terwijl de operatie aan je trekt. Herkenbaar? Toch ligt daar de sleutel om wezenlijk bij te dragen aan het succes van de organisatie. Dat het zo werkt heb ik ook gezien in Noorwegen (zie Wat HR van Noorwegen kan leren)

Ja, HR heeft wel degelijk thema’s als strategische personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid op de agenda staan. En Nee, de invulling is in veel gevallen niet effectief. Ik ben ook niet zo’n voorstander om deze termen buiten HR om te gebruiken. Personeelsplanning suggereert dat je personeel kunt meerdere jaren vooruit kunt plannen en duurzame inzetbaarheid is een containerbegrip en kleven ‘softe’ associaties aan. Ik ga nu niet in op wat dan wel werkt (lees hiervoor mijn anderen artikelen 😉 ), maar wel hoe je sociale innovatie prioriteit geeft en je HR daardoor anders kunt positioneren intern.

Hoe maak je (sociale) innovatie prioriteit? 3 tips.

  1. Ambitie
    Deze ligt zo voor de hand dat deze vaak ontbreekt in ‘lijstjes’. Innovatie begint bij iemand die de ambitie heeft meer te bereiken dan noodzakelijk is volgens de (onbeschreven!) functie en/of rol. Iemand die het initiatief neemt en die vooral doorgaat wanneer het moeilijk wordt (want moeilijk wordt het altijd). Traditioneel verwacht je dit van de HR-manager, maar dat kan iedereen zijn in de organisatie of zelfs van buiten de formele organisatie. Zaak is om zo iemand ‘aan boord’ te hebben, de ruimte te geven en te waarderen ook al is resultaat niet direct zichtbaar. Of zelf doen natuurlijk 😉
  2. Toon de urgentie aan
    Iedere verandering begint met een visie en urgentie. Belangrijk is dan ook om zaken als ‘duurzame inzetbaarheid’ concreet te maken wat dat betekent voor de eigen organisatie. Helaas is het zo dat niet iedereen ‘gaat lopen’ voor louter sociale motieven. Het mes moet dus aan twee kanten snijden. Maak daarom inzichtelijk wat het de organisatie investeringen op gaat leveren. Maak het liefst een businesscase. HR 3.0 dus. Meer over het meetbaar maken van duurzame inzetbaarheid heb hier geschreven.
  3. Organisatieontwikkeling, theorie U
    Je hoeft echt geen organisatiekundige te zijn om een verandering succesvol in gang te zetten, de persoon zelf is veel belangrijker. Intuïtief  voel je aan welke stappen nodig zijn en hoe je daar vorm aan kunt geven. Visie, draagvlak, plan, middelen en juiste competenties zijn in ieder model zo’n beetje de basis. Vergeet ook niet om kort-termijn successen in te bouwen en te vieren. Theorie U is een vernieuwendere kijk op organisatieontwikkeling. Ik las de meer praktische (met bijvoorbeeld ook werkvormen) versie van Esther de Haan en Eva Beerends en ben erg enthousiast omdat je veel meer de diepte (vandaar de vorm van de U als naam!) in gaat wat leidt tot duurzame verandering. Ik vind dit erg passen in het huidige tijdperk waar het hebben van echte aandacht nog wel is een uitdaging is…

Valkuil
Een bekende valkuil als vertrekpunt voor innovatie is de aanschaf van een product of tool en vanuit daar door ontwikkelen. Dit is echt de omgekeerde wereld. Begin eerst met een analyse en een visie en ga vanuit daar je draagvlak, plan en middelen organiseren. Te vaak heb ik gezien dat anders dure licenties, credits of weet ik wat onbenut blijven liggen omdat het geen onderdeel uitmaakt van een groter geheel.

Zelf doen of hulp van buitenaf
Ik kan hier een pleidooi neerzetten voor het inhuren van expertise van buitenaf, maar dat vind ik te kort door de (U)bocht. Natuurlijk kan hulp van buitenaf zorgen voor een zetje in de goede richting. Maar belangrijk is om eerst te kijken wat voor talent en ambitie er al in huis is. En proberen deze deels ‘vrij’ te maken van de dagelijkse beslommeringen en projecten. Vanuit daar is het verstandig te kijken welke rol nog ontbreekt om echt de uitdaging op langer termijn aan te pakken. En ja ik denk graag met u mee vanuit Toekomstwerkers 😉

Actie ‘Extra impuls HR jaarplan’
Veel organisaties maken dit najaar een HR jaarplan voor 2018. Wil jouw organisatie ook de volgende stap maken op HR-gebied en (sociale) innovatie van de grond krijgen als antwoord op grote HR-uitdagingen? En ben je nog op zoek naar relevante en vernieuwende input voor je planvorming? Ik bied drie soorten sessies aan die je echt vooruit helpen. Lees hier meer over deze actie.  Daarmee til jij HR en jouw organisatie in 2018 naar een hoger niveau!

Interesse?
Wil je meer weten over innovatie op het gebied van duurzame inzetbaarheid? Of heb je interesse in de actie? Neem contact met me op: carolien@toekomstwerkers.nl of 06-22931077. Of lees meer op toekomstwerkers.nl en schrijf je in voor meer kennisupdates!