Wat HR van Noorwegen kan leren

Inwoners van Noorwegen zijn één van de gelukkigste volken ter wereld. En gelukkige medewerkers presteren beter en verzuimen minder. Twee feiten die in potentie heel interessant zijn. Ik ging naar Noorwegen om uit te vinden hoe het komt dat zij zo gelukkig zijn en wat wij, Nederlandse organisaties, daarvan kunnen leren.
Na het bezoeken van diverse organisaties (goh wat hebben ze daar de tijd…) vond ik een rode draad waar wij wel degelijk wat mee kunnen.

De belangrijkste 3 inzichten deel ik hier met je:

1. Vertrouwen

In Noorwegen is er een duidelijk merkbaar hoog vertrouwen. Tussen collega’s onderling, tussen overheid, burgers en bedrijven, etc.. Stephen Covey wist het al in 2006 toen hij zijn bestseller ‘The speed of trust’ schreef. Vertrouwen is anno 21ste eeuw de belangrijkste succesfactor en zorgt voor hoge productiviteit. In zijn boek beschrijft hij hoe je vertrouwen kunt vergroten. En in Noorwegen zie je dat het werkt: organisaties zijn platter en er wordt effectief samengewerkt op alle niveaus. Zo hebben bijvoorbeeld de vakbonden een belangrijke rol. Voor hun leden èn voor HR-managers die bonden als verlengstuk van hun afdeling zien. Vertrouwen zorgt voor productiviteit en tegelijk voor rust. En vertrouwen bespaart bedrijven ook veel geld: zo zijn bijvoorbeeld overleggen daar veel korter, kennen ze geen aparte bedrijfsartsen die in Nederland toch veel dubbel werk doen en zijn er veel minder ontslagen nodig anders dan economisch.

2. HR in de driver’s seat

HR heeft in Noorwegen een meer strategische en veranderkundige rol ten opzichte van veel HR-afdelingen hier in Nederland. HR houdt zich nauwelijks bezig met controle of individuele problemen en komt nauwelijks tussen de lijn. Managers pakken die rol en HR is gericht op het investeren in het belangrijkste kapitaal: de mensen. Belangrijk verschil is dat bijna iedereen een vast contract heeft en het percentage ‘oversteken’ naar andere werkgevers toch hoger is ten opzichte van Nederland. Medewerkers worden daar op voorbereid en gedwongen ontslag komt minder vaak voor. Flex is daar maar een heel klein percentage (recent door de oliecrisis wel in beweging). Een andere organisatieontwikkeling-trend die ook in Noorwegen zichtbaar is, is de toepassing van Lean. En ook hier geldt: HR ziet Lean juist als een kans en zet dit in om het beste uit medewerkers naar boven te halen, ze te ontwikkelen, invloed te geven en taakroulatie op zo’n manier te organiseren dat het zowel voor de medewerker prettig is en efficiënt voor de bedrijfsvoering.

3. Duurzame inzetbaarheid

Wanneer je een Noorse HR-manager vraagt naar duurzame inzetbaarheid begrijpt hij niet waar je het over hebt. Dit is namelijk al zo geïntegreerd in hun denken, beleid en concreet in instrumenten, dat ze dat niet los kunnen zien van de gewone gang van zaken. Denk aan een cultuur van zingeving, interessante taken, fijne omgeving, kansen voor ontwikkeling, feedback en arbeidsvoorwaarden. Als voorbeeld: meer medewerkers hebben daar zelf klantcontact. En als je inzoomt op vitaliteitsprogramma’s horen die er vanzelfsprekend bij. Voor dit schrijven las ik een Nederlands artikel met als kop ‘Ingrijpen op levensstijl werknemers’. Dat doen ze dus niet in Noorwegen. Ze stimuleren werknemers en geven zelf het goede voorbeeld. Concreet bieden ze werknemers pakketten aan om (meer) te bewegen, ontspannen, voeding te verbeteren of hulp om van verslavingen af te komen. Investeringen zijn niet gauw te gek. Voorbeelden zijn een fysio voor op de werkvloer, een bedrijfsvakantiehuis waar werknemers gebruik van kunnen maken of extra vrijde dagen. Aan ontwikkeling of scholing geven Noorse organisaties gemiddeld meer uit dan in Nederland. Ze hebben hier een ‘potje’ voor en werknemers uit alle lagen kunnen hier een beroep op doen. Zo is iedereen ongeveer eens in de 4 jaar aan de beurt voor een ‘echt’ opleidingstraject.

Conclusie

Om maar heel Nederlands te eindigen, heb ik de belangrijkste punten hieronder in een ‘checklist’ gezet. Loop ze eens door voor jouw organisatie. Want ondanks dat Noorwegen een veel rijker land is, waar opleiding en gezondheidszorg gratis is, zijn er toch dingen waar wij van kunnen leren. En gelukkiger van kunnen worden 😉
Checklist verhogen Geluk & Productiviteit zoals in Noorwegen

  • Algemeen vertrouwen verhogen in organisatie
  • Organisatie ‘platter maken’
  • Effectiviteit samenwerking verbeteren / overleggen verkorten
  • HR strategischer positioneren
  • Leidinggevenden ontwikkelen in HR verantwoordelijkheid
  • Medewerkers ontwikkelen/voorbereiden op volgende stap
  • Lean inzetten als kans verbeteren werkinhoud
  • Duurzame inzetbaarheid vormgeven (inhoud, omgeving, zingeving, feedback, arbeidsvoorwaarden)
  • Vitaliteitsprogramma ontwikkelen (Bewegen Roken Alcohol Voeding Ontspannen)

Wil je over dit onderwerp verder sparren? Mail of bel mij op carolien@toekomstwerkers.nl of 06-22931077. Regelmatig blog ik over Duurzame Inzetbaarheid gerelateerde onderwerpen. Ik nodig je uit om me te volgen als dit thema je aanspreekt, schrijf je in voor de kennisupdates!

 

Reageer